"Sekretem zmiany jest skupianie całej uwagi nie na zwalczaniu starego, ale budowaniu nowego"
- Sokrates

"Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku"
- Lao Tzu

W związku z pandemią COVID-19

W związku z pandemią COVID -19 psychoterapia oraz wszystkie inne usługi oferowane przez Centrum Psychoterapii, Rozwoju i Zmiany Personal Project prowadzone są aktualnie online. Dla naszych klientów jest to bezpieczna forma pracy, zgodna z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dla utrzymania ciągłości procesu terapeutycznego. Sesje terapeutyczne odbywają się za pośrednictwem narzędzi umożliwiających komunikację internetową, zapewniają bezpieczeństwo i poufność rozmowy.