"Sekretem zmiany jest skupianie całej uwagi nie na zwalczaniu starego, ale budowaniu nowego"
- Sokrates

"Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku"
- Lao Tzu

Polityka prywatności

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Psychoterapii, Rozwoju i Zmiany Personal Project Marlena Klimankowicz z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Zwierzynieckiej 10, 60-813 Poznań, moich danych osobowych należących do tzw. „szczególnych kategorii danych osobowych”, takich jak w szczególności: dane dotyczące zdrowia, których pozyskanie może okazać się niezbędne w celu uczestnictwa w konsultacjach/poradach/zajęciach/warsztatach/psychoterapii/treningu. Mam wiedzę, iż w każdym czasie mogę wycofać swoją zgodę i że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Centrum Psychoterapii, Rozwoju i Zmiany Personal Project Marlena Klimankowicz z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Zwierzynieckiej 10, 60-813 Poznań, dalej zwana„ Personal Project” Administrator danych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, dalej także jako „RODO” gromadzi Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług psychologiczno – pedagogicznych/ psychologicznych/ psychoterapeutycznych/ psychoedukacyjnych/ mediacyjnych/ doradztwa zawodowego/ Coachingu /Mentoringu/z zakresu ekonomii i zarządzania/ z zakresu kulturoznawstwa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B, RODO -realizacja umowy oraz art. 9 ust. 2 lit. a-zgoda na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych tj. o stanie zdrowia i w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) jakim jest m.in. dochodzenie roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą np. roszczeń wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu niżej wymienione prawa: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie „szczególnych kategorii danych osobowych”. Można ją wycofać kontaktując się z Centrum Psychoterapii, Rozwoju i Zmiany Personal Project mailowo: kontakt@personalproject.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 48 604 111 918 ; prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dalsze informacje o sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Centrum Psychoterapii, Rozwoju i Zmiany Personal Project Marlena Klimankowicz dostępne są w siedzibie Centrum Psychoterapii, Rozwoju i Zmiany Personal Project Marlena Klimankowicz.