"Sekretem zmiany jest skupianie całej uwagi nie na zwalczaniu starego, ale budowaniu nowego"
- Sokrates

"Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku"
- Lao Tzu

Psychoterapia

Psychoterapia to stosowanie metod psychologicznych, opartych na regularnym kontakcie pomiędzy klientem i terapeutą, w celu pomocy osobom zmagającym się z różnorodnymi problemami. Psychoterapia służy poprawie dobrostanu i zdrowia psychicznego, rozwojowi relacji, umiejętności społecznych, może dotyczyć zmiany lub radzenia sobie z dokuczliwymi zachowaniami, przekonaniami, obsesjami, myślami lub emocjami, które są uciążliwe, burzą spokój lub utrudniają normalne funkcjonowanie. Niektóre techniki psychoterapeutyczne są uznane za oparte na dowodach naukowych metody leczenia określonych zaburzeń psychicznych.

Dla kogo jest terapia? Jak wygląda?

Pracujemy w oparciu o metodę Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu BSFT. Podczas spotkań terapeutycznych wspólnie z klientem odkrywamy jego potencjał, mocne strony i możliwości, które pomogą mu uzyskać poprawę w jego sytuacji. Staramy się, by terapia przyniosła jak najlepsze rezultaty w możliwie jak najkrótszym czasie. Świadczą o tym przeprowadzone badania, które wykazują, że klienci korzystający z terapii BSFT uzyskują poprawę już po 4 spotkaniach a to pokazuje skuteczność i efektywność tej metody w praktyce terapeutycznej. Styl pracy i liczba spotkań dobierane są indywidualnie i są zgodnie z potrzebami klienta oraz skalą problemu.

W naszej pracy opieramy się na trzech fundamentalnych zasadach:

1. Jeśli się nie zepsuło, nie naprawiaj.
2. Jeśli coś działa, rób tego więcej.
3. Jeśli nie działa, zrób coś innego.

Psychoterapię zawsze poprzedza konsultacja. Konsultacja trwa 60 minut. Jej celem jest wstępne rozpoznanie problemu i wybór najlepszej formy pomocy dostosowanej do możliwości i potrzeb klienta.
W przypadku, gdy klient postanowi rozpocząć terapię ustalamy termin spotkania terapeutycznego.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna dorosłych, młodzieży i dzieci przeznaczona jest dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji, potrzebują wsparcia, nie radzą sobie z własnymi problemami, cierpią z powodu różnego rodzaju zaburzeń, trudny i niezrozumiały jest dla nich świat własnych potrzeb i przeżyć, są niezadowoleni z relacji jakie łączą ich z innymi ludźmi, odczuwają żal, niechęć, pustkę, przygnębienie, oraz dla tych, którzy chcą dokonać w swoim życiu zmiany,

Psychoterapia indywidualna odbywa się z częstotliwością jednego, czasami dwóch spotkań w tygodniu. Czas trwania sesji to 50 minut.

Psychoterapia małżeństw i par

Psychoterapia małżeństw i par skierowana jest dla partnerów, którzy chcą na nowo spojrzeć na siebie i swój związek, chcą zrozumieć przyczyny trudności z jakimi się zmagają i sprawdzić, jakie są możliwości zmiany dla relacji i ich związku.

Zainteresowane małżeństwa i pary zapraszamy najpierw na konsultację, która trwa 50 minut i kończy się ustaleniem, czy psychoterapia jest wskazana, jeśli tak, to jaka forma pracy byłaby najbardziej odpowiednia.

Psychoterapia par odbywa się z częstotliwością jednego, czasami dwóch spotkań w tygodniu. Czas trwania sesji to 50 minut.

Psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzin polega na równoległej pracy z osobami, które tworzą rodzinę lub jej część. Różnego rodzaju problemy i trudności przeżywane w rodzinie są sygnałem, że pomocy potrzebuje cały system rodzinny. W takiej sytuacji klientem jest rodzina jako całość, a nie tylko jedna osoba. Członkowie rodziny zapraszani są na spotkania w trakcie których, wraz z terapeutami, podejmują próby lepszego poznania i zrozumienia istoty pojawiających się problemów i trudności, które występują w rodzinie.

Pomoc polega na wspólnym poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach dnia codziennego.

Psychoterapia rodzin odbywa się z częstotliwością jednego, czasami dwóch spotkań w tygodniu, czas trwania sesji to 50-90 minut.

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach między ludzmi. Z tego powodu trudności indywidualne przekładają się i są odczuwalne także w grupie, w relacjach jej uczestników z grupą. Grupa staje się środowiskiem terapeutycznym, które sprzyja uczeniu się poprzez doświadczenie, poznawanie siebie i innych ludzi, daje możliwości poznawania nawykowych sposobów zachowania, myślenia i przeżywania. Sprzyja poszerzaniu i pogłębianiu świadomości, zwiększa odpowiedzialność za i wobec, co może stanowić początek zmian i sprzyjać rozwojowi.

Prowadzimy grupy psychoterapeutyczne w formie cotygodniowych spotkań. Grupy cotygodniowe prowadzone są w godzinach przedpołudniowych i wieczornych. Prowadzimy psychoterapię grupową krótkoterminową (kilkumiesięczną).

Z przeprowadzonych dotychczas badań wynika, że psychoterapia grupowa jest równie skuteczna, jak psychoterapia indywidualna, czas trwania spotkania to 120 minut

Zakres pomocy:

 • problemy zdrowotne;
 • problemy rodzinne;
 • problemy w związkach;
 • problemy wychowawcze;
 • problemy i trudności w pracy zawodowej;
 • problemy emocjonalne: depresja, lęki, fobie, natręctwa, panika, smutek, przygnębienie, uzależnienia, niska samoocena, brak pewności siebie, zaburzenia odżywiania i inne;
 • problemy z samokontrolą: złość, agresja, przemoc;
 • problemy z motywacją w drodze do zmiany;
 • sytuacje kryzysowe: śmierć, żałoba, wypadki, doświadczanie przemocy i inne;
 • nadmierne obciążenie stresem;
 • trudności w komunikowaniu się i budowaniu poprawnych relacji;
 • trudności we współpracy i współdziałaniu;
 • oraz w każdej innej sytuacji, która Cię niepokoi.