"Sekretem zmiany jest skupianie całej uwagi nie na zwalczaniu starego, ale budowaniu nowego"
- Sokrates

"Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku"
- Lao Tzu

Mediacje

Prowadzimy mediacje specjalistyczne:

 • rodzinne,
 • pracownicze,
 • cywilne,
 • gospodarcze,
 • karne,
 • międzykulturowe,
 • w sporach zbiorowych.

Mediacje są sprawdzoną metodą rozwiązywania konfliktów, mają charakter dobrowolny i poufny.

Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania akceptowalnego dla wszystkich stron konfliktu oraz dobrowolnego podjęcia zobowiązania do przestrzegania warunków zawartej ugody.

Pisemna ugoda na drodze mediacji może zostać zatwierdzona na wniosek strony w formie postanowienia i zaopatrzona w klauzulę wykonalności.

Rozwiązanie konfliktu na drodze mediacji i wspólne wypracowanie warunków ugody pozwala na osiągnięcie satysfakcji i zbudowania dobrej i bardziej satysfakcjonującej relacji na przyszłość.

Oferujemy swoje usługi w sytuacjach konfliktu pomiędzy:

 • rodzic – rodzic; rodzic – dziecko; rodzic– nauczyciel; dziecko – nauczyciel;
 • partnerami, małżonkami, rodzeństwem, rówieśnikami;
 • klient-urząd;
 • pracodawca – pracownik, grupa pracowników, związków zawodowych, dla rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pracownikami;
 • partnerami biznesowymi, wspólnikami; przedsiębiorcami a pośrednikami, dostawcami, klientami.

Negocjacje są kilkustronnym procesem komunikowania się i poszukiwania rozwiązań satysfakcjonujących dla wszystkich zaangażowanych stron.

Najskuteczniejsze negocjacje to takie, które prowadzą do trwałych i korzystnych relacji.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji i negocjacji.