"Sekretem zmiany jest skupianie całej uwagi nie na zwalczaniu starego, ale budowaniu nowego"
- Sokrates

"Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku"
- Lao Tzu

KonsultacjeZarezerwuj spotkanie

Konsultacją nazywamy pierwsze spotkanie osoby poszukującej pomocy ze specjalistą w celu omówienia problemu i ustalenia odpowiedniej formy pomocy. Ma charakter rozmowy. Po uważnym wysłuchaniu klienta konsultant proponuje rodzaj pomocy jaka jego zdaniem będzie najbardziej odpowiednia w jego sytuacji. Podczas takich spotkań klient ma okazję do rozmowy i zadawania pytań, jeżeli ma wątpliwości i potrzebuje więcej informacji. Ma też możliwość lepiej poznać specjalistę, z którym ewentualnie podejmie przyszłą współpracę. Podjęcie współpracy pozostaje do namysłu i decyzji klienta.

Udzielamy konsultacji w sprawach osobistych, zawodowych i dla biznesu.

Pierwsze spotkanie trwa 60 minut, każde następne 50 minut, najczęściej wystarczy jedno spotkanie, czasami zdarza się, że potrzebne są 2 -3 wizyty, w celu głębszego poznania potrzeb klienta.Zarezerwuj spotkanie

PsychoterapiaZarezerwuj spotkanie

Psychoterapia to stosowanie metod psychologicznych, opartych na regularnym kontakcie pomiędzy klientem i terapeutą, w celu pomocy osobom zmagającym się z różnorodnymi problemami. Psychoterapia służy poprawie dobrostanu i zdrowia psychicznego, rozwojowi relacji, umiejętności społecznych, może dotyczyć zmiany lub radzenia sobie z dokuczliwymi zachowaniami, przekonaniami, obsesjami, myślami lub emocjami, które są uciążliwe, burzą spokój lub utrudniają normalne funkcjonowanie. Niektóre techniki psychoterapeutyczne są uznane za oparte na dowodach naukowych metody leczenia określonych zaburzeń psychicznych.

Dla kogo jest terapia? Jak wygląda?

Pracujemy w oparciu o metodę Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu BSFT. Podczas spotkań terapeutycznych wspólnie z klientem odkrywamy jego potencjał, mocne strony i możliwości, które pomogą mu uzyskać poprawę w jego sytuacji. Staramy się, by terapia przyniosła jak najlepsze rezultaty w możliwie jak najkrótszym czasie. Świadczą o tym przeprowadzone badania, które wykazują, że klienci korzystający z terapii BSFT uzyskują poprawę już po 4 spotkaniach a to pokazuje skuteczność i efektywność tej metody w praktyce terapeutycznej. Styl pracy i liczba spotkań dobierane są indywidualnie i są zgodnie z potrzebami klienta oraz skalą problemu.

W naszej pracy opieramy się na trzech fundamentalnych zasadach:

1. Jeśli się nie zepsuło, nie naprawiaj.
2. Jeśli coś działa, rób tego więcej.
3. Jeśli nie działa, zrób coś innego.

Psychoterapię zawsze poprzedza konsultacja. Konsultacja trwa 60 minut. Jej celem jest wstępne rozpoznanie problemu i wybór najlepszej formy pomocy dostosowanej do możliwości i potrzeb klienta.
W przypadku, gdy klient postanowi rozpocząć terapię ustalamy termin spotkania terapeutycznego.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna dorosłych, młodzieży i dzieci przeznaczona jest dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji, potrzebują wsparcia, nie radzą sobie z własnymi problemami, cierpią z powodu różnego rodzaju zaburzeń, trudny i niezrozumiały jest dla nich świat własnych potrzeb i przeżyć, są niezadowoleni z relacji jakie łączą ich z innymi ludźmi, odczuwają żal, niechęć, pustkę, przygnębienie, oraz dla tych, którzy chcą dokonać w swoim życiu zmiany,

Psychoterapia indywidualna odbywa się z częstotliwością jednego, czasami dwóch spotkań w tygodniu. Czas trwania sesji to 50 minut.

Psychoterapia małżeństw i par

Psychoterapia małżeństw i par skierowana jest dla partnerów, którzy chcą na nowo spojrzeć na siebie i swój związek, chcą zrozumieć przyczyny trudności z jakimi się zmagają i sprawdzić, jakie są możliwości zmiany dla relacji i ich związku.

Zainteresowane małżeństwa i pary zapraszamy najpierw na konsultację, która trwa 50 minut i kończy się ustaleniem, czy psychoterapia jest wskazana, jeśli tak, to jaka forma pracy byłaby najbardziej odpowiednia.

Psychoterapia par odbywa się z częstotliwością jednego, czasami dwóch spotkań w tygodniu. Czas trwania sesji to 50 minut.

Psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzin polega na równoległej pracy z osobami, które tworzą rodzinę lub jej część. Różnego rodzaju problemy i trudności przeżywane w rodzinie są sygnałem, że pomocy potrzebuje cały system rodzinny. W takiej sytuacji klientem jest rodzina jako całość, a nie tylko jedna osoba. Członkowie rodziny zapraszani są na spotkania w trakcie których, wraz z terapeutami, podejmują próby lepszego poznania i zrozumienia istoty pojawiających się problemów i trudności, które występują w rodzinie.

Pomoc polega na wspólnym poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach dnia codziennego.

Psychoterapia rodzin odbywa się z częstotliwością jednego, czasami dwóch spotkań w tygodniu, czas trwania sesji to 50-90 minut.

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach między ludzmi. Z tego powodu trudności indywidualne przekładają się i są odczuwalne także w grupie, w relacjach jej uczestników z grupą. Grupa staje się środowiskiem terapeutycznym, które sprzyja uczeniu się poprzez doświadczenie, poznawanie siebie i innych ludzi, daje możliwości poznawania nawykowych sposobów zachowania, myślenia i przeżywania. Sprzyja poszerzaniu i pogłębianiu świadomości, zwiększa odpowiedzialność za i wobec, co może stanowić początek zmian i sprzyjać rozwojowi.

Prowadzimy grupy psychoterapeutyczne w formie cotygodniowych spotkań. Grupy cotygodniowe prowadzone są w godzinach przedpołudniowych i wieczornych. Prowadzimy psychoterapię grupową krótkoterminową (kilkumiesięczną).

Z przeprowadzonych dotychczas badań wynika, że psychoterapia grupowa jest równie skuteczna, jak psychoterapia indywidualna, czas trwania spotkania to 120 minut

Zakres pomocy:

 • problemy zdrowotne;
 • problemy rodzinne;
 • problemy w związkach;
 • problemy wychowawcze;
 • problemy i trudności w pracy zawodowej;
 • problemy emocjonalne: depresja, lęki, fobie, natręctwa, panika, smutek, przygnębienie, uzależnienia, niska samoocena, brak pewności siebie, zaburzenia odżywiania i inne;
 • problemy z samokontrolą: złość, agresja, przemoc;
 • problemy z motywacją w drodze do zmiany;
 • sytuacje kryzysowe: śmierć, żałoba, wypadki, doświadczanie przemocy i inne;
 • nadmierne obciążenie stresem;
 • trudności w komunikowaniu się i budowaniu poprawnych relacji;
 • trudności we współpracy i współdziałaniu;
 • oraz w każdej innej sytuacji, która Cię niepokoi.


Zarezerwuj spotkanie

Poradnia
psychologiczno-pedagogicznaZarezerwuj spotkanie

Porada psychologiczno-pedagogiczna jest spotkaniem, które polega na rozmowie ze specjalistą w celu zasięgnięcia jego opinii, w przypadku, gdy znajdziemy się w trudnej sytuacji lub gdy taka sytuacja dotyczy bliskiej nam osoby. Porada pomaga w rozpoznaniu problemu, poszukiwaniu rozwiązań i zaplanowaniu konkretnych działań.

Spotkanie jest przeznaczone dla osób, które poszukują informacji, wiedzy, wskazówek, które pomogą mu w rozwiązaniu konkretnych problemów.

Porada trwa 50 minut.

Porady psychologiczno – pedagogiczne mogą dotyczyć różnych problemów, między innymi

 • trudności szkolnych, różnego rodzaju problemów i konfliktów – porady dla dzieci i młodzieży;
 • trudności edukacyjnych i wychowawczych dzieci i młodzieży -porady dla rodziców, opiekunów;
 • problemów rodzinnych (zdrady, rozstania, rozwody, adopcje, samotne rodzicielstwo, problemy w rodzinach rekonstruowanych problemy z dorosłymi dziećmi, problemy z rodzicami, problemy w rodzinach wielopokoleniowych;
 • współżycia seksualnego, tożsamości płciowej , orientacji seksualnej;
 • prokreacji: porady dla osób przygotowujących się do roli rodzica, rodzicielstwo jednopłciowe, niepłodność;
 • śmierci, próby samobójczej osoby bliskiej;
 • zdrowia psychicznego i choroby psychicznej osoby bliskiej;
 • aspektów choroby psychosomatycznej własnej lub choroby osoby bliskiej;
 • uzależnienie własne i osób bliskich w różnych aspektach;
 • zmiany życiowej, nowy etap;
 • problemów w pracy, mobbing, zmiana pracy, utrata pracy;
 • radzenia sobie w kontaktach interpersonalnych w rodzinie, w zespole, w grupie;
 • oraz w każdej innej sytuacji.


Zarezerwuj spotkanie

MediacjeZarezerwuj spotkanie

Prowadzimy mediacje specjalistyczne:

 • rodzinne,
 • pracownicze,
 • cywilne,
 • gospodarcze,
 • karne,
 • międzykulturowe,
 • w sporach zbiorowych.

Mediacje są sprawdzoną metodą rozwiązywania konfliktów, mają charakter dobrowolny i poufny.

Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania akceptowalnego dla wszystkich stron konfliktu oraz dobrowolnego podjęcia zobowiązania do przestrzegania warunków zawartej ugody.

Pisemna ugoda na drodze mediacji może zostać zatwierdzona na wniosek strony w formie postanowienia i zaopatrzona w klauzulę wykonalności.

Rozwiązanie konfliktu na drodze mediacji i wspólne wypracowanie warunków ugody pozwala na osiągnięcie satysfakcji i zbudowania dobrej i bardziej satysfakcjonującej relacji na przyszłość.

Oferujemy swoje usługi w sytuacjach konfliktu pomiędzy:

 • rodzic – rodzic; rodzic – dziecko; rodzic– nauczyciel; dziecko – nauczyciel;
 • partnerami, małżonkami, rodzeństwem, rówieśnikami;
 • klient-urząd;
 • pracodawca – pracownik, grupa pracowników, związków zawodowych, dla rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pracownikami;
 • partnerami biznesowymi, wspólnikami; przedsiębiorcami a pośrednikami, dostawcami, klientami.

Negocjacje są kilkustronnym procesem komunikowania się i poszukiwania rozwiązań satysfakcjonujących dla wszystkich zaangażowanych stron.

Najskuteczniejsze negocjacje to takie, które prowadzą do trwałych i korzystnych relacji.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji i negocjacji.Zarezerwuj spotkanie

Coaching i MentoringZarezerwuj spotkanie

Prowadzimy sesje coachingowe i mentoringowe dla osób indywidualnych i dla biznesu. Celem sesji jest uzyskanie lub udoskonalenie umiejętności niezbędnych do poprawy jakości życia w sferze osobistej oraz zawodowej, zgodnie z potrzebami klienta.

Polecamy spersonalizowane sesje rozwojowe, w tym:

 • Coaching z elementami poradnictwa;
 • Coaching rodzicielski;
 • Coaching relacji i dialogu doskonalący umiejętności komunikacji;
 • Business Coaching dla przedsiębiorców;
 • Executive coaching dla kadry menadżerskiej najwyższego szczebla;
 • leadership coaching dla kadry zarządzającej;
 • team coaching;

Coaching jest idealną formą pracy rozwojowej dla przedsiębiorców, kadry zarządzającej, menedżerów, pracowników firm i ludzi niezwiązanych z biznesem. Polecany szczególnie dla osób, które przechodzą przez proces zmiany lub pragną wprowadzić zmiany w swoim życiu osobistym i zawodowym.Zarezerwuj spotkanie

Szkolenia i warsztatyZarezerwuj spotkanie

Przygotowujemy i prowadzimy specjalistyczne szkolenia oraz warsztaty szkoleniowe, które projektujemy zgodnie z potrzebami klientów indywidualnych i biznesu.

Oto przykładowe tematy;

 • Motywacja, asertywność i empatia;
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • Poprawna komunikacja;
 • Umiejętność bycia dobrym rodzicem;
 • Jak osiągnąć równowagę w życiu osobistym i zawodowym;
 • Jak odnależć dobry nastrój i zadowolenie;
 • Jak efektywnie zarządzać swoim czasem;
 • Jak efektywnie zarządzać swoim biznesem;
 • Zarządzanie zmianą;
 • Budowanie pozytywnego nastawienia do otaczającego świata;
 • Jak budować współpracę na zasadach partnerskich „ Win-Win”;
 • Jak radzić sobie z konfliktem – konstruktywne korzystanie z konfliktu;
 • Od problemu do skutecznych rozwiązań.


Zarezerwuj spotkanie

Doradztwo zawodoweZarezerwuj spotkanie

Wybór zawodu nie jest zadaniem łatwym, gdyż każdy człowiek ma wiele zainteresowań i może wykonywać wiele różnych czynności. Ludzie zmieniają zawód nawet kilka razy w ciągu swojego życia a jest to podyktowane zmianami jakie nieustannie zachodzą na rynku pracy. Dlatego tym bardziej warto dobrze się przygotować do podjęcia tak ważnej decyzji.

Pierwszym krokiem jest poznanie siebie, gdyż najtrudniej jest zobaczyć siebie i swoje możliwości w sposób obiektywny. Wynika to często z mylnego wyobrażenia samego siebie, niewłaściwego pojmowania swoich mocnych i słabszych stron lub z zaniżonego poczucia własnej wartości.

Jeżeli jesteś na etapie wyboru ścieżki edukacji lub planowania ścieżki kariery zawodowej a może na etapie poszukiwania zatrudnienia, odczuwasz zniechęcenie i brak motywacji – konsultacja doradcy zawodowego pomoże Ci ustalić przyczyny takiego stanu rzeczy, skutecznie starać się o pracę i wyjść z impasu. Doradztwo zawodowe to także odpowiednia droga dla osób, które chcą zmienić kierunek swojej kariery, zmienić stanowisko lub dokonać przebranżowienia, a może skuteczniej negocjować podwyżkę lub zwiększyć swoją asertywność w rozmowach z szefem. Doradca zawodowy to też dobre wsparcie dla osób, które mają pomysł na własny biznes, ale brak im pewności siebie i motywacji.

Zapraszamy na konsultacje młodzież i osoby dorosłe.

Konsultacja trwa 50 minut.Zarezerwuj spotkanie

Poradnictwo rozwodoweZarezerwuj spotkanie

[tekst do uzupełnienia]Zarezerwuj spotkanie