"Sekretem zmiany jest skupianie całej uwagi nie na zwalczaniu starego, ale budowaniu nowego"
- Sokrates

"Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku"
- Lao Tzu

Porada psychologiczno-pedagogiczna

Porada psychologiczno-pedagogiczna jest spotkaniem, które polega na rozmowie ze specjalistą w celu zasięgnięcia jego opinii, w przypadku, gdy znajdziemy się w trudnej sytuacji lub gdy taka sytuacja dotyczy bliskiej nam osoby. Porada pomaga w rozpoznaniu problemu, poszukiwaniu rozwiązań i zaplanowaniu konkretnych działań.

Spotkanie jest przeznaczone dla osób, które poszukują informacji, wiedzy, wskazówek, które pomogą mu w rozwiązaniu konkretnych problemów.

Porada trwa 50 minut.

Porady psychologiczno – pedagogiczne mogą dotyczyć różnych problemów, między innymi

 • trudności szkolnych, różnego rodzaju problemów i konfliktów – porady dla dzieci i młodzieży;
 • trudności edukacyjnych i wychowawczych dzieci i młodzieży -porady dla rodziców, opiekunów;
 • problemów rodzinnych (zdrady, rozstania, rozwody, adopcje, samotne rodzicielstwo, problemy w rodzinach rekonstruowanych problemy z dorosłymi dziećmi, problemy z rodzicami, problemy w rodzinach wielopokoleniowych;
 • współżycia seksualnego, tożsamości płciowej , orientacji seksualnej;
 • prokreacji: porady dla osób przygotowujących się do roli rodzica, rodzicielstwo jednopłciowe, niepłodność;
 • śmierci, próby samobójczej osoby bliskiej;
 • zdrowia psychicznego i choroby psychicznej osoby bliskiej;
 • aspektów choroby psychosomatycznej własnej lub choroby osoby bliskiej;
 • uzależnienie własne i osób bliskich w różnych aspektach;
 • zmiany życiowej, nowy etap;
 • problemów w pracy, mobbing, zmiana pracy, utrata pracy;
 • radzenia sobie w kontaktach interpersonalnych w rodzinie, w zespole, w grupie;
 • oraz w każdej innej sytuacji.