"Sekretem zmiany jest skupianie całej uwagi nie na zwalczaniu starego, ale budowaniu nowego"
- Sokrates

"Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku"
- Lao Tzu

O Mnie – Strona Główna

Marlena Klimankowicz
Psychoterapeuta, Psychopedagog, Mediator, Doradca zawodowy, Mentor i Coach, Trener rozwoju osobistego, Trener rozwoju biznesu, Ekonomista i kulturoznawca.
Jestem dyplomowanym psychopedagogiem i dyplomowanym mediatorem. Posiadam certyfikat terapeuty BSFT (Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu). Umiejętności terapeutyczne zdobywałam w Centrum Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, umiejętności mediatora szkoliłam w Polskim Centrum Mediacji uzyskując certyfikat zawodowego mediatora uprawniający do prowadzenia sądowych i pozasądowych mediacji rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, karnych i w sporach zbiorowych.

Pracuję w Centrum Psychoterapii, Rozwoju i Zmiany Personal Project, które założyłam w 1986 roku. Wieloletnie, bogate doświadczenie, które zdobywałam w różnych środowiskach i w różnorodnym otoczeniu wykorzystuję w pracy psychoterapeuty, psychopedagoga, mediatora, mentora i coacha, także w psychoedukacji i poradnictwie. Prowadzę diagnozę psychologiczno – pedagogiczną oraz udzielam wsparcia dzieciom i rodzicom, także konsultacji dla rodziców w zakresie trudności edukacyjnych i wychowawczych. Udzielam pomocy i wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz pokrzywdzonych przestępstwem, także dla ich rodzin.

Pracuję z osobami dorosłymi, z młodzieżą i dziećmi, z rodzinami i parami, które doświadczają różnego rodzaju trudności, przeżywają kryzys, są wyczerpani długotrwałym stresem.

Specjalizuję się w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, psychoterapii, mediacji, mentoringu i coachingu, także w poradnictwie, psychoedukacji i profilaktyce społecznej. Udzielam pomocy i wsparcia dla osób indywidualnych, par, rodzin, grup, zespołów oraz w zakresie treningów rozwoju osobistego, rozwoju biznesu, szkoleń i warsztatów . Pomagam w rozwiązywaniu trudnych spraw, konfliktów i sporów.

Pomagam dzieciom i młodzieży w usamodzielnianiu się. Uczę ich umiejętności, które są pomocne w lepszym radzeniu sobie z trudnościami behawioralnymi i emocjonalnymi przy współpracy oraz wsparciu rodziców i opiekunów.
Prowadzę także poradnictwo, psychoedukację oraz warsztaty, które rozwijają kompetencje i umiejętności rodzicielskie, wspierają w procesie wychowawczym i pomagają budować dobre relacje z dzieckiem .

Rozpoczęcie współpracy zawsze poprzedzone jest konsultacją.