"Sekretem zmiany jest skupianie całej uwagi nie na zwalczaniu starego, ale budowaniu nowego"
- Sokrates

"Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku"
- Lao Tzu

O Mnie

Marlena Klimankowicz

Psychoterapeuta, Psychopedagog, Mediator, Doradca zawodowy, Mentor i Coach, Trener rozwoju osobistego, Trener rozwoju biznesu, Ekonomista i kulturoznawca.

Jestem dyplomowanym psychopedagogiem i dyplomowanym mediatorem. Posiadam certyfikat terapeuty BSFT (Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu). Umiejętności terapeutyczne zdobywałam w Centrum Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, umiejętności mediatora szkoliłam w Polskim Centrum Mediacji uzyskując certyfikat zawodowego mediatora uprawniający do prowadzenia sądowych i pozasądowych mediacji rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, karnych i w sporach zbiorowych.

Pracuję w Centrum Psychoterapii, Rozwoju i Zmiany Personal Project, które założyłam w 1986 roku. Wieloletnie, bogate doświadczenie, które zdobywałam w różnych środowiskach i w różnorodnym otoczeniu wykorzystuję w pracy psychoterapeuty, psychopedagoga, mediatora, mentora i coacha, także w psychoedukacji i poradnictwie. Prowadzę diagnozę psychologiczno – pedagogiczną oraz udzielam wsparcia dzieciom i rodzicom, także konsultacji dla rodziców w zakresie trudności edukacyjnych i wychowawczych. Udzielam pomocy i wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz pokrzywdzonych przestępstwem, także dla ich rodzin.

Pracuję z osobami dorosłymi, z młodzieżą i dziećmi, z rodzinami i parami, które doświadczają różnego rodzaju trudności, przeżywają kryzys, są wyczerpani długotrwałym stresem.

Specjalizuję się w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, psychoterapii, mediacji, mentoringu i coachingu, także w poradnictwie, psychoedukacji i profilaktyce społecznej. Udzielam pomocy i wsparcia dla osób indywidualnych, par, rodzin, grup, zespołów oraz w zakresie treningów rozwoju osobistego, rozwoju biznesu, szkoleń i warsztatów . Pomagam w rozwiązywaniu trudnych spraw, konfliktów i sporów.

Pomagam dzieciom i młodzieży w usamodzielnianiu się. Uczę ich umiejętności, które są pomocne w lepszym radzeniu sobie z trudnościami behawioralnymi i emocjonalnymi przy współpracy oraz wsparciu rodziców i opiekunów.
Prowadzę także poradnictwo, psychoedukację oraz warsztaty, które rozwijają kompetencje i umiejętności rodzicielskie, wspierają w procesie wychowawczym i pomagają budować dobre relacje z dzieckiem .

Rozpoczęcie współpracy zawsze poprzedzone jest konsultacją.

Oferuję pomoc w formie:

 • konsultacji psychoterapeutycznej,
 • konsultacji psychologiczno – pedagogicznej,
 • psychoterapii indywidualnej, rodzin i par,
 • psychoterapii grup i zespołów,
 • interwencji kryzysowej,
 • mediacji i negocjacji,
 • doradztwie zawodowym,
 • porady i psychoedukacji,
 • testów diagnostycznych.

Pracuję w nurcie psychologii pozytywnej, która w równym stopniu koncentruje się na słabych i mocnych stronach człowieka , jest tak samo zaangażowana w budowanie zalet, jak i w naprawianie powstałych szkód, angażuje się w polepszanie dobrostanu i jakości życia człowieka.

W swojej pracy wykorzystuję:

– Metodę Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (BSFT), która polega na budowaniu przez klienta, przy pomocy terapeuty, takiej rzeczywistości, która będzie dla niego satysfakcjonująca, w której będzie mógł realizować potrzeby i pragnienia, w której będzie mógł poszukiwać rozwiązań dla pojawiających się problemów. Terapia BSFT pomaga odkrywać i wzmacniać osobisty potencjał niezbędny do pokonywania życiowych trudności i odnajdywania najlepszych rozwiązań.

– Metodę Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu BSFT. Podczas spotkań terapeutycznych wspólnie z klientem odkrywamy jego potencjał, mocne strony i możliwości, które pomogą mu uzyskać poprawę w jego sytuacji. Staramy się, by terapia przyniosła jak najlepsze rezultaty w możliwie jak najkrótszym czasie. Świadczą o tym przeprowadzone badania, które wykazują, że klienci korzystający z terapii BSFT uzyskują poprawę już po 4 spotkaniach a to pokazuje skuteczność i efektywność tej metody w praktyce terapeutycznej.

Metoda opiera się na trzech fundamentalnych zasadach:

1. Jeśli się nie zepsuło, nie naprawiaj.
2. Jeśli coś działa, rób tego więcej.
3. Jeśli nie działa, zrób coś innego.

Metodę Porozumienia bez Przemocy (NVC), która jest formą dialogu, pozwala na całkowite wyeliminowanie lub ograniczenie możliwości wystąpienia przemocy w relacjach między ludzmi w sferze psychicznej oraz fizycznej.

Jestem:

– Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu,
– Stałym Mediatorem przy Sądzie Okręgowym w Warszawie,
– Członkiem Izby Coachingu i Członkiem Sądu Koleżeńskiego Izby Coachingu,
– Członkiem i współpracownikiem Fundacji na rzecz osób starszych „Nasze Srebrne Lata”
– Członkiem Zarządu i współpracownikiem Stowarzyszenia Przyjaciół X LO im. S. Konarskiego „Chcieć to móc”

Ustawicznie pogłębiam swoją wiedzę i podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczę w konferencjach naukowych, szkoleniach, warsztatach i kursach

Pracując z ludźmi szanuję ich wartości i przekonania oraz przestrzegam Zasad i Standardów Kodeksu Etyczno – Zawodowego. Moja praca zawodowa podlega stałej superwizji.

Moja Maksyma:

Uważam, że nie ma sytuacji bez wyjścia i problemu, którego nie dałoby się rozwiązać.
Jestem przekonana, że każdy człowiek jest najlepszym specjalistą w aspektach swojego życia i najlepiej wie, co jest dla niego ważne, wartościowe i najlepsze oraz jakiej zmiany dla siebie potrzebuje.

Posiadam profesjonalne przygotowanie merytoryczne oraz praktyczne a także sprawdzone narzędzia i bogaty warsztat metodyczny.

Moje Kwalifikacje zawodowe:

 • Psychopedagog dyplomowany, studia magisterskie, specjalność Psychopedagogika z profilaktyką społeczną oraz Doradztwo zawodowe i personalne z elementami mentoringu biznesowego w Łodzi;
 • Terapeuta krótkoterminowy BSFT (Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu), dyplom Centrum Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu w Łodzi;
 • Szkolenia specjalistyczne z obszarów: terapia w depresji i w zapobieganiu samobójstwom, praca z traumą i stresem pourazowym PTDD, psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia zaburzeń zdrowia psychicznego, terapia par, terapia rodzin, terapia uzależnień, zaburzenia odżywiania i psychosomatyczne, lęki społeczne i fobie, trudności wychowawcze, praca z grupami, dialogami i metaforami, szkolenie z przeciwdziałania przemocy.
 • Praktyk certyfikowany metody Kids Skils ( Helsinki Brief Therapy Institute:
  1) Program „Dam Radę!” – pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów oraz terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania.
  2) Program „Jestem z Ciebie Dumny!” – pomoc, wsparcie i terapia dla rodziców i opiekunów;
 • Trener Treningu Relaksacyjnego;
 • Animator czasu wolnego i wychowawca wypoczynku;
 • Mediator dyplomowany – specjalizacje: mediacje rodzinne, pracownicze, cywilne, gospodarcze, karne, międzykulturowe i w sporach zbiorowych; dyplom Polskie Centrum Mediacji w Warszawie, wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie;
 • Kulturoznawca, studia licencjackie, specjalność Wiedza o kulturze w Warszawie;
 • Ekonomista, studia magisterskie, specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem, w Warszawie;
 • Coach i Mentor, studia podyplomowe Coaching i Mentoring Organizacyjny w Łodzi;
 • CoachWise Coaching Esentials i CoachWise Mentoing Esentials , Certyfikacja Coaching Center w Warszawie przy International Coach Federation;
 • Coach, Izba Coachingu w Warszawie , Certyfikat na poziomie ACC akredytowany przez Izbę Coachingu w Warszawie;
 • Trener biznesu, Szkoła Trenerów Biznesu Akademii SET, Certyfikat Międzynarodowy;
 • Szkolenie z zakresu Zarządzania przedsiębiorstwem z wykorzystaniem programów IT;
 • Szkolenie w zakresie negocjacji;
 • EDCL Profile Certificate;
 • Szkolenie z zakresu Kadry i płacy.

Moją pasją są podróże, długie spacery, wędrówki po górach i kontakt z naturą – z niej czerpię swoją siłę i radość życia. Codzienne zachwycam się życiem, odkrywam nieznane i poznaję nowe a każdą wolną chwilę spędzam z Rodziną.

Specjaliści

Centrum Psychoterapii, Rozwoju i Zmiany Personal Project stale współpracuje ze specjalistami z zakresu różnych dziedzin i dyscyplin naukowych w celu szerszej diagnozy naszych klientów.