"Sekretem zmiany jest skupianie całej uwagi nie na zwalczaniu starego, ale budowaniu nowego"
- Sokrates

"Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku"
- Lao Tzu

Doradztwo zawodowe

Wybór zawodu nie jest zadaniem łatwym, gdyż każdy człowiek ma wiele zainteresowań i może wykonywać wiele różnych czynności. Ludzie zmieniają zawód nawet kilka razy w ciągu swojego życia a jest to podyktowane zmianami jakie nieustannie zachodzą na rynku pracy. Dlatego tym bardziej warto dobrze się przygotować do podjęcia tak ważnej decyzji.

Pierwszym krokiem jest poznanie siebie, gdyż najtrudniej jest zobaczyć siebie i swoje możliwości w sposób obiektywny. Wynika to często z mylnego wyobrażenia samego siebie, niewłaściwego pojmowania swoich mocnych i słabszych stron lub z zaniżonego poczucia własnej wartości.

Jeżeli jesteś na etapie wyboru ścieżki edukacji lub planowania ścieżki kariery zawodowej a może na etapie poszukiwania zatrudnienia, odczuwasz zniechęcenie i brak motywacji – konsultacja doradcy zawodowego pomoże Ci ustalić przyczyny takiego stanu rzeczy, skutecznie starać się o pracę i wyjść z impasu. Doradztwo zawodowe to także odpowiednia droga dla osób, które chcą zmienić kierunek swojej kariery, zmienić stanowisko lub dokonać przebranżowienia, a może skuteczniej negocjować podwyżkę lub zwiększyć swoją asertywność w rozmowach z szefem. Doradca zawodowy to też dobre wsparcie dla osób, które mają pomysł na własny biznes, ale brak im pewności siebie i motywacji.

Zapraszamy na konsultacje młodzież i osoby dorosłe.

Konsultacja trwa 50 minut.